Samen spelen is samen leven

General comment

Het VN-comité inzake de Rechten van het Kind heeft een General Comment (GC) uitgebracht waarin alle regeringen worden opgeroepen optimale speelkansen voor kinderen mogelijk te maken. Dat is – ook in westerse landen – helaas lang niet overal vanzelfsprekend. Ik was in Genève bij de lancering van dit belangrijke document met de leden van het VN-comité en collega’s van de International Play Association vanuit de hele wereld op 30 september 2013. Spelen zit in het hele kinderrechtenverdrag verweven, maar krijgt te weinig aandacht in de beleidsdiscussies. Het Platform Ruimte voor de Jeugd staat voor een intersectorale benadering en samenwerking voor het recht op ruimte, spel, participatie en zelfstandige mobiliteit. Daarom heeft RvdJ het initiatief genomen om samen met partners te werken aan de implementatie van het GC in Nederland. Een lastige maar mooie uitdaging!