We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we met spelen stoppen  George Bernard Shaw

Maak werk van spelen!

Spelen is belangrijk voor kinderen. Thuis. Op straat. Op school. We weten dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze spelen. Maar dan moeten ze die kans wel krijgen. Daar spelen vele volwassenen een rol bij! als ouder, buurtbewoner, vrijwilliger of professional; vanuit instellingen, scholen, verenigingen in de buurt. De gemeente schept de voorwaarden in haar speelbeleid, dwars door de beleidssectoren heen. Wilt u de speelkansen voor kinderen vergroten?  Dat kan! In goed samenspel met alle betrokkenen!

  • Scan uw gemeente of instelling voor een goed ‘speelbeleid’
  • Gastlessen over ‘opgroeien in de wijk’, ‘programmeren in de vrije tijd’, ‘spelend leren’ en ‘spelen met risico’s’
  • Themasessies met ouders over speelkansen voor hun kinderen.
  • Samenspel met ‘medespelers’ in de buurt, opdat álle kinderen echt kunnen spelen, breng de mogelijkheden in kaart.
  • Zorg voor extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben.
  • Organiseer bijeenkomsten met buurtbewoners.
  • Organiseer inspiratiesessies  en (bij)scholing rond ‘speelbeleid’ en ‘spelen begeleiden’
  • Last, but not least, vraag altijd aan kinderen wat zij graag zouden willen verbeteren en betrek hen er bij!

Laat u inspireren door het pleidooi ‘Werk maken van spelen! Het artikel ‘Kinderen worden overbeschermd’ en ‘Watjesjeugd’ in de Volkskrant  werd ruim 80.00 keer gelezen!  Nu zorgen dat we er ook echt werk van gaan maken!  #meerspelen

Werk maken van spelen F.Hajer VoorkantBestellen van publicatie ‘Werk maken van spelen’, – oproep voor speelbeleid – kan via mijn mailadres: contact .. froukjehajer.nl.

(De Boekenfabriek bestaat niet meer.)

 

Wat speelt er