Samen spelen is samen leven

Brief van de dag; Volkskrant 18-02-2015

Alle kinderen moeten kunnen spelen

In haar column pleit Harriet Duurvoort voor een speelrecht. Dit recht bestaat al: artikel 31 van het Verdrag inzake de rechten van het Kind verplicht regeringen speelkansen van kinderen en jongeren tot 18 jaar te stimuleren.

In debatten over onderwijsresultaten, het voorkomen van maatschappelijke uitval en kosten van de jeugdzorg lijkt het spelende kind het kind van de rekening te worden. Bezuinigingen treffen het kinderwerk, speeltuinwerk en speelotheken, terwijl die duurdere zorg voorkomen. De Kinderombudsman publiceerde onlangs de Kinderrechtenmonitor 2014 met aandacht voor problemen van veel kinderen in Nederland.

Alle kinderen hebben ruimte en tijd nodig om te kunnen spelen in een veilige en uitdagende omgeving. Het VN-comité inzake de Rechten van het Kind heeft onlangs regeringen opgeroepen meer aandacht aan dit ‘vergeten recht’ te geven. Laten we de Nederlandse reputatie voor het spelende kind ook in deze eeuw waarmaken. Er ligt hier een grote uitdaging voor gemeenten. De kost gaat voor de baat uit. Alle kinderen moeten kunnen spelen, binnen én buiten, in bomen klimmen, met materialen klooien. Zonder cijfer, omdat het leuk is. Ze leren er ook nog veel van! Met extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben.

Froukje Hajer